Przy dokonywaniu czynności Notariusz oblicza i pobiera:

  • podatek, w zależności od rodzaju czynności - podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn, na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych lub ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową od wniosku wieczystoksięgowego zamieszczonego w akcie notarialnym, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%.

Pobrane opłaty i podatki wpłacane są na konta bankowe odpowiednich Urzędów Skarbowych i Sądów.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

Konto Kancelarii do dokonywania płatności na poczet podatków, opłat sądowych i wynagrodzenia Notariusza -  23 1140 2004 0000 3002 7584 2244.