W celu przybliżenia Państwu jakie dokumenty niezbędne są do sporządzenia niektórych czynności, poniżej przedstawiamy ich wykaz. Ma on jedynie charakter informacyjny, zatem prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią w celu ich doprecyzowania.


word  ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
word  ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
word  ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
word  POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA
word  PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU
word  UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA