Postępowanie spadkowe u notariusza – Warszawa

W sytuacji, gdy chcemy uniknąć skomplikowanej i długotrwałej procedury sądowej, można zdecydować się na postępowanie spadkowe u notariusza. W naszej kancelarii w Warszawie sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia bez względu na miejsce zamieszkania zmarłej osoby, będącej spadkodawcą. Poświadczenie może nastąpić niezależnie od tego, czy zmarły lub zmarła pozostawili po sobie testament czy nie. Jedynym warunkiem jest, aby przed notariuszem stawili się wszyscy, którzy są brani pod uwagę jako spadkobiercy. Nie trzeba wcześniej składać żadnych wniosków, wystarczy umówić się na spotkanie.

Jakie etapy obejmuje postępowanie spadkowe u notariusza?

Osoby, które zdecydują się na notarialne poświadczenie dziedziczenia, muszą wiedzieć, że postępowanie spadkowe odbywające się w ten sposób składa się z kilku etapów:

 • przygotowanie protokołu dziedziczenia – protokół jest sporządzany w obecności wszystkich osób, które są uprawnione do dziedziczenia. Osoby te są pouczane przez notariusza o obowiązku ujawnienia wszystkich okoliczności objętych treścią protokołu, a także o odpowiedzialności karnej za składane nieprawdziwych oświadczeń,

 • sporządzenie i wydanie przez notariusza notarialnego poświadczenia dziedziczenia – czyli aktu posiadającego skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez upoważnione osoby,

 • przygotowanie wpisu do tzw. rejestru poświadczeń dziedziczenia.

Czy postępowanie spadkowe u notariusza jest możliwe w każdej sytuacji?

Stwierdzenie nabycia spadku może mieć miejsce w kancelarii notarialnej, jednak jak się okazuje, nie zawsze jest to możliwe. Notariusz może odmówić poświadczenia dziedziczenia między innymi kiedy:

 • otwarcie spadku (śmierć osoby będącej spadkodawcą) miało miejsce po 30 czerwca 1984 roku,

 • w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomości posiadane za granicą,

 • w chwili śmierci spadkodawca był cudzoziemcem,

 • postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub inny akt dziedziczenia po tym samym spadkodawcy wydano wcześniej,

 • u notariusza nie stawiły się wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia spadku pozostawionego przez zmarłą osobę.

O czym pamiętać, decydując się na notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Przed wizytą w naszej kancelarii notarialnej w Warszawie należy przygotować wszystkie dokumenty, na których podstawie notariusz będzie mógł przygotować akt notarialnego poświadczenia dziedzicznego. Należą do nich:

 • akt zgonu spadkodawcy,

 • akty urodzenia wszystkich spadkobierców,

 • akty małżeństwa spadkobierców, z których wynika zmiana nazwiska (np. dla córek, wnuczek itp.).